Xo So Ngay 3/6/2021 Danh sách đến rồi! 6669 người ở Guangdong đã qua bài kiểm tra đăng kí học viện quân sự 2022.

Cập Nhật:2022-07-11 09:44    Lượt Xem:179

Xo So Ngay 3/6/2021 Danh sách đến rồi! 6669 người ở Guangdong đã qua bài kiểm tra đăng kí học viện quân sự 2022.

Vào tháng Bảy, văn phòng của nhóm tuyển người đứng đầu thuộc lực lượng Quân Đội Guantanamo đã công bố danh sách các ứng cử viên vượt qua kỳ kiểm tra chính trị, phỏng vấn và kiểm tra thể chất của các học sinh trung học bình thường được tuyển dụng bởi các trường quân sự ở 2022. Theo thống kê của phóng viên, một s ố ứng viên 6669 đã qua liên kết này ở 2022. Trước đây, 890 thí nghiệm sơ bộ, và 221 chấm dứt tại liên kết này với tỉ lệ phân loại 24.83. Một bản đồ dữ liệu: YangThành àh Evening News*183; YangThành giáo phái

0 Từng năm nay, tổng hợp trường cao cấp và trường đại học đã tuyển dụng 329. Các học viên phổ thông thường ở Guangdong (trai 304 và gái 25). So với năm ngoái, có ba trường đại học và trường đại học, là Viện quân sư Phòng không,Dự đoán Kqxs Cao Bằng Viện quân sự biên giới quân, Viện Hàn lâm Quốc Coastal và viện cảnh báo không quân, đã tuyển sinh viên tại Guangdong năm ngoái, với một số lượng lớn sinh viên 56 (50 nam và sáu nữ) hơn năm ngoái. Tḥng ḍn d. xem danh sách bọn học đã qua được phần kiểm tra, kiểm tra và kiểm tra thần thích của học sinh đã giám, hỏi tập học bằng thách tử giác cho học sinh trung học được thực nhậc thành quân tại và học ở học, 859595555555555555;} {1̣i lượi ghi danh sạn {50; Tiểu thứn năm năṃc: Liyuan