Win 288 Nghĩ lại những tính toán tệ hại khác của Cục dự trữ Liên bang?

Cập Nhật:2022-07-11 08:52    Lượt Xem:102

Win 288 Nghĩ lại những tính toán tệ hại khác của Cục dự trữ Liên bang?

Dễ quá! theo lịch trình đã công bố trước đây, sẽ mất khoảng hai năm để giảm kích thước của bảng cân bằng một tỷ. Nếu nó bị giảm, 95tỷ mỗi tháng từ tháng Chín năm nayWin 288, thì khoảng một năm mới giảm được Th.1.Th.Th.N.N.N.N.Th.Th.Th.này cũng đã nghiên cứu tương tựWin 288, và tin rằng việc thay đổi thế dạng thế thế thế vòng giam tạm thời có thể làm cho lãi suất ngắn thay đổi mức cao như 20 BP. Nói chung,Kqxs Quảng Trị trái phiếu kho bạc lâu dài có thể được chuyển thành trái phiếu ngân hàng ngắn hạn trên thị trường dữ liệu và các dẫn xuất phát, và giảm quy mô của Cục chứng khoán (Cục) có nghĩa là s ẽ có nhiều thế chấp hơn trên thị trường để làm cho thị trường hoạt động tốt hơn. Sử dụng biện pháp an ninh quốc tế (1) để thực hiện việc tái sử dụng những thế chấp chất cao, cung cấp những thế chấp thực sự nhập vào thị trường sẽ vượt quá số trái phiếu dự trữ liên bang bán. Description