Du Doan Xsmb 2 1 2022 Ngân hàng Trung Quốc Viện Nghiên cứu: một gói các chính s ách nhằm ổn định hoàn to àn thị trường kinh tế vĩ đại, nền kinh tế Trung Quốc sẽ

Cập Nhật:2022-07-12 11:14    Lượt Xem:178

Du Doan Xsmb 2 1 2022 Ngân hàng Trung Quốc Viện Nghiên cứu: một gói các chính s ách nhằm ổn định hoàn to àn thị trường kinh tế vĩ đại, nền kinh tế Trung Quốc sẽ

Trong nửa đầu của 2022, s ự tác động của những yếu tố bất ngờ như cuộc khủng hoảng và trừng phạt của Nga, cuộc tấn công vào các chính sách ngăn chặn và phòng ngừa và kiểm soát, tăng gấp ba áp lực lên nền kinh tế Trung Quốc lần nữa, nhu cầu và nhu cầu sụp đổ, kỳ vọng thị trường đã xấu đi, và sự tăng trưởng kinh tế đã giảm đáng kể. Từ tháng Năm, với sự cải thiện tình hình dịch bệnh, chính phủ đã chấp nhận một loạt các chính sách và các biện pháp nhằm ổn định nền kinh tế vĩ đại, đẩy nhanh việc làm việc và sản xuất, tái lập kinh doanh và tái lập thị trường, và nền kinh tế vĩ đại đã bắt đầu dần phục hồi. Sản phẩm của chúng ta tăng lên cao bằng 4.8. trong vòng đầu và dự đoán sẽ tăng cao hơn khoảng một phần trăm trong vòng hai. Nó đang chờ đến cái nửa năm, với s ự bị kích bất cực của các thế giới, với sự giải quyết bất đẹp đẹp, với những một cái nguy hiểm đẹp đẹp đẹp, như làm giách bên ngoài, bất đẹp đẹp đẹp động của hoà Trong vòng hai năm, nhu cầu trong nước sẽ thay thế nhu cầu nước ngoài và trở thành chìa khóa để ổn định thị trường kinh tế. Không thay đổi tiềm năng tích cực lâu dài và nền tảng của nền kinh tế Trung Quốc, và s ự suy sụp ngắn hạn là do tác động của các yếu tố không kinh tế. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của GDP giảm đáng kể trong vòng hai tháng, mà ảnh hưởng tới s ự thực hiện mục tiêu tăng trưởng của khoảng năm.5.5. Vào đầu năm, có một nền tảng vững chắc cho hoạt động ổn định của nền kinh tế Trung Quốc. Giá cả thuận lợi, tình hình công việc ổn định, không có tỷ lệ thất nghiệp lớn, tỷ lệ thâm hụt do chính sách thấp hơn ba phần, chính sách tiền tệ nằm trong phạm vi bình thường, và vẫn còn nhiều chỗ cho chính sách vĩ đại. Trong báo cáo này được dự đoán là, với khả năng cải thiện các chính s ách phòng chống dịch, tác động của dịch bệnh lên nền kinh tế sẽ bị suy giảm, hiệu quả của một loạt các chính sách hỗ trợ ổn định kinh tế trong kinh tế sẽ dần dần xuất hiện, mong đợi và sự tin tưởng của thị trường sẽ tiếp tục phục hồi, và ngoài việc giảm số cơ bản trong cùng một thời kỳ năm ngoái, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng lên từng phần tư trong vòng hai năm. Tuy nhiên, vẫn còn chưa chắc chắn về sự thay đổi của dịch bệnh, dựa trên phát triển của dịch bệnh và sức mạnh của những biện pháp phòng ngừa và kiểm soát liên quan, dự đoán những viễn cảnh bi quan, tiêu chuẩn và lạc. Trong ba trường hợp, dự đoán, sản xuất trong quý thứ ba sẽ tăng dần theo khoảng 3.2=, 4=.6. và 6=. và 6. v. và cả năm trời, và sản phẩm trong cả năm được dự kiến sẽ tăng cao hơn, và 4=. và 4.7. trời. Ngày mai, chúng ta nên tiếp tục thực hiện những chính s ách và các biện pháp của Hội đồng Quốc gia về việc ổn định kinh tế, sau đó được gọi là gói chính sách, và làm mọi cách để ổn định sự tăng trưởng, công việc, kỳ vọng và cuộc sống của con người. Ưu tiên các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh lên nền kinh tế Chính sách tài chính tích cực để giúp các công ty giải cứu và mở rộng đầu tư. Chính sách tiền tệ nên thúc đẩy chức năng cấu trúc của nó và cố gắng ổn định thị trường kinh tế. Tiếp tục đóng vai trò của việc đầu tư hỗ trợ nền kinh tế, và tăng cường sự phục hồi tiêu phí bằng nhiều mũi tên; Hỗ trợ nhu cầu hợp lý từ cả nguồn cung và nhu cầu, và thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản. Nếu các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch được cải thiện và các chính sách hiện tại tiếp tục hiệu quả, sự cần thiết và khả năng tăng cân cho các chính sách vĩ đại sẽ bị giảm đi rất nhiều, tập trung của quy định kinh tế sẽ được chuyển hướng tới việc tăng cường quy định, tăng cường giao tiếp thị trường, cải thiện sự tin tưởng của thị trường và tăng dần mối quan hệ giữa thị trường và chính phủ. Cảnh tượng cho tình hình kinh tế ở nửa thứ hai của 2022

.0 Từng Từng Từng trông chờ đến nửa thứ hai trong năm, sự chưa chắc chắn về môi trường bên ngoài vẫn còn lớn. xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục tác động cung cấp năng lượng và thực phẩm, đẩy lên nguy cơ bất ổn to àn cầu. Chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ đang được thắt chặt hơn, và sự bất ổn của các thị trường tài chính trị toàn cầu có thể tăng lên. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những rủi ro như là yếu nhu cầu nước ngoài, Tăng cường nhu cầu trong nước sẽ trở thành chìa khóa để ổn định thị trường kinh tế. Từ góc độ phát triển trong nước, Trung Quốc có một thị trường lớn, một chuỗi công nghiệp đầy đủ và một chuỗi cung cấp, một sự phát triển nhanh của tiến bộ khoa học và công nghệ, và nền tảng của cải tiến kinh tế lâu dài không hề thay đổi. Mặc dù tỷ lệ tăng trưởng trong vòng thứ hai đã giảm đáng kể, ảnh hưởng tới việc đạt được mục tiêu tăng trưởng của khoảng năm.5.5. tại đầu năm, hoạt động kinh tế ổn định của Trung Quốc có một nền tảng vững chắc, mức giá tăng lên là phù hợp, tình hình làm việc ổn định, không có tỷ lệ thất nghiệp lớn, tỷ lệ thâm hụt thuế vẫn còn ít hơn 3. Chính s ách tiền tệ vẫn còn trong phạm vi tái định, và vẫn còn nhiều chỗ cho chính sách vĩ đại. Với sự giải quyết định của một số chính phải chảy giải thích nhiệm, tất cả những kế hoạt động của cuộc chiến đấu sẽ bị giải huy hoạt động, tật cả những hết ca Nó được dự đoán là nền kinh tế Trung Quốc s ẽ hồi phục từng phần tư trong vòng hai nửa năm, nhưng vẫn còn những vấn đề như việc ngăn chặn và kiểm soát dịch khó khăn, thiếu nhu cầu thị trường, tăng áp suất thuế và chi tiêu, và mong đợi thị trường yếu. Dịch bệnh là s ự mơ hồ lớn nhất đối mặt với sự phát triển kinh tế Trung Quốc trong vòng hai năm, dựa trên điều đó, chúng ta có thể dự đoán ba viễn cảnh: bi quan, tiêu chuẩn và lạc quan. Trong tình hình bi thảm, dịch bệnh lại bùng nổ hơn dự kiến, và các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát đã tăng lên, và nó lại ảnh hưởng đến hoạt động ở hai đầu của nhu cầu và nhu cầu kinh tế. Cả hai đều tăng cao khoảng ba.2 Name Trong tình hình tiêu chuẩn, dịch bệnh vẫn diễn ra thường xuyên ở một số vùng, mà vẫn còn ảnh hưởng tới dòng chảy dân số, đặc biệt là qua các dòng chảy khác. sự phục hồi tiêu thụ, công nghiệp dịch vụ và các ngành khác bị ảnh hưởng nhiều hơn là tương đối chậm. Trong một tình huống lạc quan, dịch bệnh đã được kiểm soát hiệu quả, biện pháp phòng ngừa và kiểm soát đã được giải phóng dần, dân số đã trở lại bình thường, tiêu thụ và dịch vụ đã hồi phục nhanh chóng, và sản xuất của nó sẽ tăng lên gần sáu phần trăm và bốn phần trăm trong vòng thứ ba và cả năm. Dừng lại! Dừng lại! Thêm nhiều biện pháp để ổn định kinh tế và thúc đẩy tiêu thụ sẽ thúc đẩy việc phục hồi dần các tiêu thụ trong vòng hai tháng của năm, khả năng tiêu thụ sẽ dần phục hồi trong tình trạng dịch bệnh có thể kiểm soát được. Đầu tiên, dựa trên nền tảng là sự hỗ trợ cho doanh nghiệp và các chính sách giải cứu,Kqxs Quảng Trị nền kinh tế sẽ trở lại con kênh phục hồi, và tỷ lệ thất nghiệp, thu nhập gia đình và các chi tiết khác sẽ được sửa chữa dần, đặt nền móng cho sự phục hồi tiêu phí. Thêm vào đó, sự giảm bớt tình hình dịch bệnh cũng sẽ tạo ra các điều kiện để tiếp tục tiêu thụ ngoại tuyến như nhà thờ, tiệc tùng, văn hóa và giải trí. Thứ hai, hiện tại, nhiều nơi có các hoạt động khuyến khích tiêu thụ khác nhau và phát phiếu tiêu thụ cho các sản phẩm năng lượng xanh và điện tử. Trong nửa năm thứ hai, nhiệt độ của các chính sách nâng cao tiêu phí khác nhau sẽ chỉ tăng lên mà không bị giảm dần, đồng thời với sự phục hồi kinh tế và sự phục hồi mong đợi, hiệu quả của các biện pháp khuyến khích tiêu thụ sẽ dần dần xuất hiện. Thứ ba, việc tiêu thụ xe hơi sẽ dần phục hồi nhờ hai lợi ích của việc thúc đẩy chính sách và việc phục hồi dây chuyền công nghiệp. Một mặt, chính sách bán lẻ thuế mua xe. Sẽ thúc đẩy mạnh sự phục hồi tiêu thụ xe hơi vào nửa năm thứ hai. Theo lịch sử, Trung Quốc đã thực hiện hai vòng trong các chính sách giảm thuế mua xe cộ, cả hai đều đạt được kết quả tốt. Lần đầu là sau khủng hoảng tài chính 2009 và 2009, doanh số bán xe hành khách tăng lên hàng mặt trời và 33=.); hàng năm. Lần thứ hai là từ bây giờ đến bây giờ, từ bây giờ đến bây giờ, doanh số xe hơi cũng tăng cao hơn, gồm cả 7=-15-và 2=-year-on-year. Mặt khác, việc sản xuất xe hơi sẽ tiếp tục phục hồi trong vòng hai nửa năm dựa vào tình huống giảm đại dịch, nó sẽ tạo cơ sở cho việc phục hồi tiêu thụ xe hơi. Thêm vào đó, môi trường tài chính tín dụng hiện tại cho người dân đang rất lỏng lẻo. Sự mơ hồ lớn nhất của việc phục hồi tiêu thụ trong vòng hai năm đến từ sự tái diễn của dịch bệnh và sức mạnh của những biện pháp phòng ngừa và kiểm soát liên quan. Trong tình trạng lạc quan, tác động của dịch bệnh trong vòng ba dần bị giảm, và tác động của dịch bệnh trong vòng bốn khu đã bị loại bỏ, tiêu thụ trong vòng ba và cả năm tăng dần lên theo khoảng 3.2. và 2.1. trăm năm. Trong tình hình tiêu chuẩn, dịch bệnh ở khu vực thứ ba và thứ tư có tác động nhỏ, và tiêu thụ trong vòng thứ ba và cả năm tăng lên theo khoảng hai mươi và một phần trăm năm. Trong tình huống bi quan, dịch bệnh lại lan ra vào mùa thu và mùa đông, và nó tác động rất lớn tới tiêu thụ.Việc tiêu thụ trong vòng thứ ba và cả năm tăng cao hơn khoảng 1.7. và 0. Dừng lại! Dừng lại! Được rồi, đất tự hành động dụng ngoại, sẽ giải nhanh cuộc thủng, và vai trọng hội của cuộc chiến kinh tế sẽ giải cao hơn Theo yêu cầu chính sách rằng các trái phiếu đặc biệt sẽ được phát hành vào cuối tháng Sáu và cơ bản được sử dụng vào cuối tháng Tám năm nay, chúng ta mong đợi việc phát hành trái phiếu đặc biệt sẽ được tăng tốc và áp lực về mặt vật lý sẽ được hình thành trong tương lai. Thứ hai, tầm ảnh hưởng của chính sách ổn định thị trường bất động sản sẽ dần dần xuất hiện, với ảnh hưởng thấp nhất của năm trước, sự đầu tư bất động sản sẽ cải thiện. Chính sách quy định bất động sản vẫn tiếp tục bị nới lỏng, và lãi suất thế chấp phải có chỗ để giảm. Từ kinh nghiệm lịch sử, phải mất khoảng nửa năm đến một năm để chuyển từ mặt chính sách bất động sản sang mặt thị trường, và dự đoán rằng thị trường bất động sản sẽ dần phục hồi trong vòng hai năm và chuyển từ mặt bán hàng sang mặt đầu tư trong vòng tư. Thứ ba, nhu cầu nước ngoài giảm, nhu cầu trong nước phục hồi chậm, và đầu tư sản xuất đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng. Dựa trên những nhân tố này, dựa trên khả năng bi quan, nó được dự đoán là, dựa trên tình hình bi thảm, sự đầu tư trong ba lần đầu đã tăng lên cao hơn khoảng năm và khoảng năm trên năm, khoảng 4.6. Trong tình huống tiêu chuẩn, sự đầu tư ở ba khu vực đầu tiên đã tăng lên với khoảng năm.8=.=-year-on-year, và khoảng 6=-year-on-year, và cả năm đầu bị tăng theo khoảng-3.7=-và-2.6=.-year-on-year; Trong tình huống lạc quan, đầu tư ở ba khu vực đầu tiên tăng lên với khoảng 6.4=-year-on-year và khoảng 6.9=.=-year-on-year, of which the own investment in the first three quarters and the whole year increased by about-3.3=-and-1.8=-year-on-year. Dừng lại! Dừng lại! Do các yếu tố như việc giảm dần nhu cầu nước ngoài và suy giảm hiệu ứng thay đổi xuất khẩu, s ự tăng trưởng xuất khẩu sẽ bị thúc ép thêm lần nữa bởi chính sách thương mại ổn định ở nước ngoài, sự giảm giá trị của tỷ lệ trao đổi (RMB) và sự phục hồi liên tục của chuỗi sản xuất và cung cấp đang thúc đẩy sự tăng trưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong nửa năm thứ hai, bị ảnh hưởng bởi sự giảm dần của nhu cầu nước ngoài, sự suy yếu của hiệu ứng thay đổi xuất xuất xuất, sự tăng trưởng của Trung Quốc sẽ vẫn còn bị áp lực, và tăng trưởng tăng vọt của xuất khẩu. Thứ nhất, khi bị lạm phát cao và một chính sách chi tiết thắt liên tục, nền kinh tế toàn cầu chậm lại và nhu cầu bên ngoài yếu đi. Một mặt, mức lạm phát cao sẽ làm suy yếu quyền mua sắm của người tiêu dùng và dẫn đến sự ít tin tưởng của người tiêu dùng. Từ vụ 2022 liên tục từ 67.2 từ tháng giêng đến 50 Mặt khác, để đáp lại mức lạm phát cao, các nền kinh tế đã phát triển như Liên Bang và Liên bang vẫn tiếp tục tục tăng cường chính sách tiền tệ. Vào tháng Sáu, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã nâng tỉ lệ lãi suất lên hàng 75. Ngân hàng Trung ương sẽ bắt đầu đợt tăng tỷ lệ lãi suất tháng Bảy, nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến môi trường tài chính và sự tin tưởng vào đầu tư của nền kinh tế, tăng áp lực xuống lên nền kinh tế, và tăng dần nhu cầu. Vào tháng Sáu, Cục Dự trữ Liên Bang đã giảm mạnh dự đoán tăng trưởng kinh tế cho số 2022-1.7=,1 phần trăm điểm thấp hơn dự báo tháng ba; Từ tháng hai, tỉ lệ áp suất tăng trưởng kinh tế đã giảm. Thứ hai, việc xuất khẩu của các nền kinh tế khác đang phát triển nhanh chóng, và một số ngành công nghiệp Trung Quốc đang phải đối mặt với việc chuyển lệnh xuất khẩu. Ở Việt Nam và những nước Đông Nam Á khác có một số cạnh tranh trong lĩnh vực lao động, như vải, giày, quần áo, và sản xuất thiết bị điện tử. Trong tình hình dịch bệnh hiện tại, vài mệnh lệnh buôn bán nước ngoài của Trung Quốc tràn vào Đông Nam Á, thúc đẩy s ự tăng trưởng nhanh chóng xuất cảng, ví dụ, việc xuất cảng vải và quần áo của Việt Nam tăng lên theo chiều cao của 23.5. Trong tương lai, giá trị hàng nguyên liệu lớn s ẽ siết chặt lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh tế nước ngoài, và vẫn còn nhiều nghi ngại về mô hình chính trị và kinh tế quốc tế. Thêm vào đó, căn cứ tỷ lệ xuất khẩu tăng đáng kể trong vòng hai năm. Trên to àn bộ, trong viễn cảnh lạc quan, việc xuất khẩu được dự kiến sẽ tăng cao bằng 5.5=. trong vòng thứ ba và khoảng 6.3=) trong cả năm; Theo viễn cảnh tiêu chuẩn, tỉ lệ tăng trưởng xuất sẽ khoảng 2.2+ trong vòng thứ ba và khoảng 4.5+ trong cả năm; Trong tình huống bi quan, tỉ lệ tăng trưởng xuất sẽ cao khoảng 1. trong vòng ba và khoảng 3.6. trong cả năm. Dừng lại! Dừng lại! Tình hình phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh đã được cải thiện, và bên sản xuất dự định sẽ tiếp tục khôi phục (1.) 0. nền tảng của sự phục hồi công nghiệp luôn được ổn định. Một là bệnh dịch.