Game Thi Tai Boi Loi Hàn Quốc có thể trở thành một nhà máy có bằng giáo dục Trung Quốc? Có lần tôi đã học xong một học kỳ tiến sĩ trong 12 ngày tại Đại học

Cập Nhật:2022-07-26 11:08    Lượt Xem:94

Game Thi Tai Boi Loi Hàn Quốc có thể trở thành một nhà máy có bằng giáo dục Trung Quốc? Có lần tôi đã học xong một học kỳ tiến sĩ trong 12 ngày tại Đại học

Sau khi rời khỏi tỉnh, trường học Tân Sinh cũng đã tiếp xúc với tình nghi giới thường của các bác sĩ tăng tốc. Theo báo cáo truyền thông, thì năm nay, trong tháng HaiGame Thi Tai Boi Loi, trường Đại học Tân Sinh đã công bố danh sách ứng cử viên cho tuyển dụng công cộng ở 2021, có cả bộ mười tiến sĩ từ trường Đại học Hàn. Theo danh sách, Netizens phát hiện rằng những tiến sĩ này trước đây hoặc thầy giáo trong dịch vụ của trường Đại học Tân Sinh. Những bác s ĩ này từng là giáo viên hoặc phục vụ của trường Đại học Tân Sinh! Một rạn! Theo học chung của công ty nhân và Cục An sinh Xã hội! Học sĩ 13 cao đẳng đã tốt nghiệp Đại học Youshi của Hàn Quốc, Đại học Hàng Châu Hàn Hàn Quốc,Kqxs Quảng Trị và Đại học Yuangangang của Nam Triều Tiên. Trong số đó, 1 là quản lý văn hóa, 1 là quản lý kinh doanh, 2 là các nghiên cứu Trung Quốc, 3 là kiến trúc phong cảnh, và 6 là giáo dục. Theo như khách hàng New Yellow River, phóng viên đã so s ánh danh sách các bác sĩ sẽ được tuyển chọn và thuê bởi trường công đọc đọc tiếp theo bởi trường công cộng đọc trang 2021 và phát hiện rằng trong một tờ báo có tiêu đề \