Nhà Cái Miền Bắc Làm sao chương trình phỏng vấn trực tiếp của CPC Bắc Kinh có thể bị cấm túc và nổi tiếng?

Cập Nhật:2022-07-28 10:43    Lượt Xem:176

Nhà Cái Miền Bắc Làm sao chương trình phỏng vấn trực tiếp của CPC Bắc Kinh có thể bị cấm túc và nổi tiếng?

Nó không chỉ cần phải nói chuyện với những vấn đề đó, mà cũng có những chính phủ liên quan tới chính phủ. Vào buổi s áng tháng Bảy, tại tập đoàn truyền thông, tập đoàn đàm phán trực tiếp và phỏng vấn các nhà lãnh đạo hàng đầu của cuộc đối thoại và cách xử lý các công dân ở Bắc KinhNhà Cái Miền Bắc, một thông điệp của tổ chức điều khiển học đã được nhắc đến bởi các diễn viên nội địa. Ngày tháng Sáu, Ủy ban Hội đồng Thành phố Bắc Kinh của Hội nghị Giám Đốc Chính trị Trung Quốc, cùng với văn phòng chính phủ thành phố và Cục Giao Dịch Quản lý Cộng đồng, đã lên kế hoạch và tổ chức một loạt các cuộc đối mặt và phỏng vấn trực tiếp với các lãnh đạo tối cao của cuộc đối thoại công cộng và xử đề nghị,Kqxs Quảng Trị đã mời lãnh đạo tối cao của các bộ chính phủ đàm phán với thành viên của CPC về việc xử lý đề xuất, và phát tán to àn bộ tiến trình tư vấn qua toàn bộ truyền thông. Cái mà tổ chức điều khiển thích là khung cảnh đàm phán trực tiếp giữa hai bên. không có kịch bản, không có người, giao tiếp, cộng hưởng và đối đầu. Những thành viên đã tham gia cuộc phỏng vấn trực tiếp và người chịu trách nhiệm điều hành đơn vị trực tiếp đàm phán trực tiếp tại nơi Mạng, đã trở thành một chủ đề nóng bỏng cho nhiều người lập. Với việc mở màn các cuộc phỏng vấn có liên quan đến mạng lưới để kể câu chuyện về \