Xsmb 20.1.22 Bộ Nội vụ: thu xếp các vị trí phục vụ và giờ làm việc cho tình nguyện để tránh việc dài dòng và nặng nhọc

Cập Nhật:2022-07-28 12:03    Lượt Xem:113

Xsmb 20.1.22 Bộ Nội vụ: thu xếp các vị trí phục vụ và giờ làm việc cho tình nguyện để tránh việc dài dòng và nặng nhọc

The Ministry of Civil Affairs of China development network đã tổ chức họp báo vào tháng Bảy 26. Lý Bo, một thanh tra hạng nhất của Bộ hỗ trợ từ thiện và công việc xã hội của Bộ nội vụ, đã nhấn mạnh rằng cộng đồng phải có một sự sắp xếp toàn bộ để ngăn chặn dịch bệnh và kiểm soát các vật liệu chống dịch bệnh của tình nguyện gia, có lý trí sắp xếp các vị trí phục vụ tình nguyện và giờ làm việc, và tránh những việc nặng nhọc của tình nguyện. The Li Bo đáp ứng rằng, dựa trên bản tóm tắt kinh nghiệm làm việc của nhiều vùng, ba bộ phận ban cùng ban ra các hướng dẫn cho dịch vụ tình nguyện trong việc ngăn chặn và kiểm soát cộng đồng COVID-19 (theo như là hướng dẫn), thường được các ủy ban thôn (lân cận) sử dụng để giúp cộng đồng tăng khả năng huy động, tổ chức, sử dụng và quản lý tình nguyện viên, và có vai trò tốt hơn trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh dịch cộng đồng. The

The

Các hướng dẫn cung cấp cụ thể về nguyên tắc lao động, chuẩn bị thời gian hòa bình, nhiệm vụ, phương pháp, thủ tục và bảo đảm của các dịch vụ tự nguyện cho cộng đồng ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, và sự nổi bật vị trí chủ yếu của cộng đồng trong việc tổ chức và quản lý dịch vụ tự nguyện để ngăn chặn và kiểm soát dịch dịch bệnh xã hội, và bảo vệ tình nguyện. Nó ra khỏi tình huống này, những dịch vụ cảnh này cần phải đặt tập trung và kiểm soát những yêu cầu: một: 1̣t nhé. Tình nguyện phục vụ chống dịch bệnh cộng đồng là một phần quan trọng trong công việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh cộng đồng, và là một cách quan trọng để huy động và hướng dẫn người dân bảo vệ mạng s ống và sức khỏe. Vì vậy, chúng ta phải gắn bó với nhau để đạt được những kết quả tốt nhất. Các hướng dẫn đưa ra rằng dịch vụ tình nguyện để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh cộng đồng phải chịu chung một lệnh và triển khai; Các tổ chức tình nguyện viên và tình nguyện viên tham gia vào việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh cộng đồng phải được tổng hợp trong cộng đồng. Thứ hai, chúng ta nên tối ưu hóa cách chúng ta làm việc. Tình nguyện viên là một lực lượng hỗ trợ quan trọng trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch cộng đồng. Các hướng dẫn đưa ra rằng những dịch vụ tự nguyện để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh nên được thực hiện theo cách mà công nhân cộng lãnh đạo tình nguyện. Nhân viên công ty cộng đồng mang trợ giúp cho những người tình nguyện giúp đỡ cộng đồng, điều đó không chỉ có lợi cho việc giảm áp lực của công nhân cộng, mà còn có lợi cho việc làm rõ trách nhiệm của những người tình nguyện. Hy vọng mọi cộng đồng sẽ tích cực sử dụng phương pháp này để tăng cường lực lượng phòng ngừa dịch bệnh trong cộng đồng, hướng dẫn cho tình nguyện thực hiện các dịch vụ khác nhau một cách có trật tự dưới sự lãnh đạo và hướng dẫn của công nhân cộng cộngXsmb 20.1.22, và thúc đẩy tinh thần tình nguyện. Thứ ba,Dự đoán Kqxs Cao Bằng chúng ta nên tăng cường sự chăm sóc và bảo đảm. Tăng cường sự chăm sóc và bảo đảm cho tình nguyện viên là yêu cầu nội bộ thúc đẩy sự hăng hái của sự tham gia của dịch vụ tự nguyện trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Trong hướng dẫn được ghi nhận là cần thiết phải đưa ra phương tiện vận chuyển, thức ăn, bảo hiểm và những bảo hiểm cần thiết cho tình nguyện viên theo một cách đồng nhất và phối hợp hợp hợp, bảo vệ quyền lợi và quyền lợi của người tình nguyện, và điều tra và xử lý các vụ vi phạm như hoạt động lợi nhuận nhân danh nghĩa tình nguyện. Cộng đồng sẽ sắp xếp một thỏa thuận tổng quát về các vật liệu chống dịch bệnh của tình nguyện viên, áp dụng biện pháp bảo vệ và huấn luyện an to ànXsmb 20.1.22, sắp xếp các vị trí phục vụ và giờ làm việc cho tình nguyện viên, tránh việc làm dài thời gian và nặng nhọc, và làm một công việc tốt trong việc quản lý các hồ sơ tình nguyện viên, theo quy tắc tuyển người, quản lý, và người chịu trách nhiệm. thứ tư, chúng ta nên làm việc chăm chỉ vào những lúc bình thường. Để đảm bảo vai trò tích cực của tình nguyện viên vào thời điểm nguy kịch của việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, mấu chốt nằm ở việc làm việc tích cực ở thời điểm bình thường. Thực tế trong hai năm qua cũng đã chứng minh được rằng trong những khu vực thường rất quan trọng trong việc tình nguyện, khả năng tổ chức và vận động tình nguyện trong thời điểm nguy kịch của việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh là mạnh mẽ và hiệu quả tốt. Phần thứ hai trong hướng dẫn đưa ra hướng dẫn về sự chuẩn bị khẩn cấp. Có hai điểm mấu chốt: đầu tiên, ở cấp độ quản lý cộng đồng, chúng ta cần cải thiện cơ chế bình thường của sự tham gia của những người tình nguyện trong lãnh đạo cộng đồng; Thứ hai, về việc ngăn chặn và kiểm so át dịch bệnh, chúng ta cần chuẩn bị thực tế trong mọi khía cạnh, như tư tưởng, đội ngũ, vật liệu, cuộc liên lạc và huấn luyện hàng ngày, để tạo một nền tảng vững chắc cho việc nhanh chóng chuyển từ khẩn cấp sang khẩn cấp và thực hiện một dịch vụ tự nguyện để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Description